Informacja Związku Gmin Dolnej Odry

Szanowni Mieszkańcy Gmin Związku Gmin Dolnej Odry, wszyscy wiemy, że w całej Polsce sytuacja w gospodarce odpadami jest niezwykle trudna. Wciąż słyszymy o kolejnych podwyżkach w gminach i związkach gmin na terenie całego kraju. Docierają do nas informacje, że w polskich miastach śmieci bywają droższe niż w Berlinie, a niektóre samorządy w wyniku przeprowadzonych kalkulacji, musiałyby ustanowić stawki opłaty w wysokości ponad 60 zł za osobę.
W Związku Gmin Dolnej Odry (ZGDO) udało nam się powstrzymać największą falę podwyżek. Pomogła w tym metoda mierzenia ludzkiej aktywności na nieruchomości za pomocą ilości zużytej wody.

Ponownie podkreślamy, że ZGDO nie ustala wysokości kosztów. Ceny dyktują firmy, które na zlecenie Związku świadczą usługę zagospodarowania i odbioru odpadów od Mieszkańców. ZGDO jedynie „rozdziela” te ceny, możliwie najbardziej równomiernie, na Mieszkańców i gospodarstwa domowe.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła maksymalną opłatę przy metodzie od wody. W 2021 r. ponad 13% gospodarstw domowych ponosiło miesięczną opłatę powyżej 150 zł, co stanowiło duże obciążenie dla budżetów domowych. Obecnie dzięki nowelizacji ustawy maksymalna opłata dla jednego gospodarstwa nie wyniesie więcej niż 149,68 zł miesięcznie.

W 2021 r. około 8% gospodarstw domowych ponosiło opłatę niższą niż 20 złotych, a w wielu przypadkach wysokość opłaty wynosiła kilka złotych miesięcznie, co było niewspółmiernie niskie w stosunku do wysokości kosztów odbioru odpadów komunalnych. Koszty paliwa w 2021 r. wzrosły do niespotykanego dotąd poziomu, wzrost minimalnego wynagrodzenia, wysoka inflacja, a także ciągły wzrost tzw. podatku śmieciowego (za odpady skierowane do składowania na wysypisku) mają decydujący wpływ na koszty zagospodarowania i odbioru opadów komunalnych. Samochód odbierający odpady komunalne musi kilka razy w miesiącu dojechać do każdej z nieruchomości, bez względu na ilość zgromadzonych odpadów komunalnych. Z przeprowadzonych przez Biuro ZGDO analiz wynika, że minimalny koszt związany z gospodarką odpadową dla jednego gospodarstwa domowego wynosi ponad 40 złotych miesięczne. W związku z powyższym postanowiono, że w przypadku, gdy średniomiesięczne zużycie wody na nieruchomości nie przekracza bądź jest równe 3,5 m3 opłata ponoszona będzie od gospodarstwa domowego.

Sytuacja ZGDO jest mimo wszystko stabilna, ogólna stawka dla Mieszkańców nie uległa drastycznej podwyżce, jest nawet poniżej progu inflacji. Stawka opłaty wzrosła w 2022 r. o 3,48 % w stosunku do ubiegłego roku (w przypadku kompostowania bioodpadów) i 3,36 % (w przypadku braku kompostowania bioodpadów). Zarząd, jak i Zgromadzenie Związku Gmin Dolnej Odry dokłada wszelkich starań, aby stawki opłat nie ulegały drastycznym podwyżkom.

Z pozdrowieniami
Przewodniczący Zarządu ZGDO
Wójt Gminy Dolice
Grzegorz Brochocki