Informacja o pracy Urzędu Miejskiego w Cedyni

Z uwagi na gwałtowny wzrost liczby zakażeń koronawirusem, od dnia 24 stycznia 2022 r, aż do odwołania, Urząd Miejski w Cedyni jest zamknięty dla bezpośredniej obsługi klienta.

Wyjątek

Urząd Stanu Cywilnego w Cedyni (w tym stanowisko obsługi dowodów osobistych) będzie czynne do bezpośredniej obsługi klienta codziennie w godzinach od 9:00 do 12:00

Pozostałe sprawy załatwiamy według następujących zasad:
1) w okienku w drzwiach wejściowych do budynku można złożyć pisma, wnioski, oświadczenia, deklaracje itp. kierowane do urzędu,
2) prosi się, aby na pismach w celu sprawnego załatwiania spraw, podawać numer telefonu, a maile opatrywać imieniem i nazwiskiem,
3) wizyty interesantów w sprawach, podczas których niezbędne jest osobiste stawiennictwo interesanta będą możliwe po wcześniejszym umówieniu wizyty z pracownikiem merytorycznym –
4) prosi się o realizowanie płatności online, płatności podatkowe na konta bankowe wskazane w decyzjach podatkowych,
5) wszelkie decyzje i pisma będą do Państwa wysyłane listownie,
6) jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu pod adresem mailowym info@cedynia.pl oraz numerem telefonu 91-414-40-06.

Adres korespondencyjny Urzędu:
Urząd Miejski w Cedyni
Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia
info@cedynia.pl

Dane kontaktowe do pracowników merytorycznych urzędu i gminnych jednostek:

Informacja ogólna: tel. 91 4317818

Burmistrz Cedyni: Adam Zarzycki, tel. 91 4144 006

Zastępca Burmistrza: Małgorzata Karwan, tel. 91 4144 006

Sekretarz Cedyni: Anna Witek, tel. 91 4144 006

Referat Finansowy (FB):

Skarbnik: 91 4317 839

Zastępca Skarbnika: 91 4317 823

Księgowość Budżetowa 91 4317 823

Podatki 91 4317 805

Podatki 91 4317 821

Opłata Targowa 91 4317 835

Referat Infrastruktury, i Ochrony Środowiska i Funduszy:

Kierownik Referatu (Ochrona środowiska,Zamówienia publiczne) 91 4-317-808

Sprzedaż nieruchomości, Zagospodarowanie przestrzenne 91 4-317-826

Inwestycje 91 4-317-806

Dzierżawy, Rolnictwo, Fundusze Unijne– 91 4317-816

Urząd Stanu Cywilnego:
91 4317 813
91 4144 092

Działalność Gospodarcza:
91 4317 813

Referat Organizacyjny:

Sekretariat 91 4144006

Stanowisko ds. Ochrony Cywilnej i Zagrożeń Nadzwyczajnych 91 4-317-818

Stanowisko ds. Kadr i obsługi Rady Miejskiej 91 4-317-819

Informatyk 91 4-317-817

Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu :
Sekretariat: 91 4144 131

Muzeum Regionalne: 91 4693 041

Zespół Administracyjny Szkół : 91 4326563

Ośrodek Pomocy Społecznej: Świadczenia Rodzinne – 91 4-317-803

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tel. 91 4144 186,

Jednocześnie informujemy, że zasady obsługi interesantów w urzędzie mogą ulec zmianie, o czym będziemy informować na bieżąco.

Burmistrz Cedyni
Adam Zarzycki