Informacja w sprawie dostępności RDO

Informujemy o skróceniu czasu przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego i pozostałych zdarzeń z obszaru dowodów osobistych w dniu 5 listopada 2021 r. do godziny 12:00. Skrócenie czasu obsługi dostępu do Rejestru Dowodów Osobistych spowodowane jest koniecznością zapewnienia bezpiecznego wdrożenia z dniem 7 listopada br. rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców.

Grafika: https://www.gov.pl/web/gov/dowod-osobisty-informacje