INFORMACJA O SPOTKANIU GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

W dniu 12.08.2022r. odbyło się spotkanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cedyni. Na spotkanie zaproszeni zostali sołtysi z miejscowości leżących przy Odrze oraz radna z miejscowości Piasek.

Podczas spotkania przekazane zostały aktualne informacje uzyskane na konferencji z Wojewodą Zachodniopomorskim oraz z posiedzenia Powiatowego Sztabu Kryzysowego.

Sołtysom i radnej z miejscowości Piasek zostały rozdane informacje do rozwieszenia na terenie sołectw.
Poinformowano uczestników spotkania, że bieżące informacje są zamieszczane na stronie internetowej gminy Cedynia. Został podany numer telefonu kontaktowego Zarządzania Kryzysowego w razie nagłych zdarzeń.

Zastępca Szefa Gminnego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego
Joanna Bartosiak