Informacja dot. ujęcia wody w Bielinku

Informujemy, iż otrzymaliśmy informację z Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Gryfinie, że woda pobrana z ujęcia wody w Bielinku Zarządzanego przez Wodociągi Zachodniopomorskie w Goleniowie na dzień 12.08.2022r. nadaje się do spożycia.

Jednocześnie informujemy, iż woda z tego ujęcia codziennie będzie pobierana do badań.

Zastępca Szefa Gminnego Zespołu

Zarządzania Kryzysowego

Joanna Bartosiak