Informacja dla przedsiębiorców –tarcza 9.0.

O wsparcie na bieżące funkcjonowanie firmy mogą wystąpić nowe grupy mikro i małych przedsiębiorców. Ci zaś, którzy prawo do tej pomocy nabyli wcześniej, mogą sięgnąć po nią kolejny raz.

26 kwietnia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 16 kwietnia zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. poz. 713) – nazywane tarczą antykryzysową 9.0. Od tego dnia przedsiębiorcy prowadzący działalność pod określonymi kodami PKD (z branż uznanych przez rząd za najbardziej poszkodowane przez epidemię COVID-19) mogą składać wnioski o dodatkowe dotacje z Funduszu Pracy w wysokości 5000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej do powiatowych urzędów pracy.”

(Źródło:Inforlex)