Cedyńska wieża widokowa otwarta po remoncie

W dniu 28 kwietnia br., po zakończeniu prac rewitalizacyjnych, odbyło się oficjalne otwarcie zabytkowej wieży widokowej w Cedyni. Obiekt, który od ponad 120 lat jest jednym z symboli naszego miasta, lśni teraz pełnym blaskiem nie tylko w dzień, ale jest również pięknie podświetlony w nocy.

Remont sfinansowany został w dużej mierze z projektu, który gmina złożyła w Urzędzie Marszałkowskim. Inwestycja obejmowała remont wieży widokowej wraz z montażem iluminacji świetlnej, monitoringiem, elementami małej architektury, uporządkowaniem terenu, nadzorem inwestorskim i promocją projektu.

rewitalizacja_logosy

Na kameralną z powodu obostrzeń covidowych imprezę otwarcia przybyli goście ze Szczecina i Gryfina. U boku burmistrza Cedyni Adama Zarzyckiego symboliczną wstęgę przecinali: marszałek województwa Olgierd Geblewicz, wicemarszałek Tomasz Sobieraj, wicestarosta powiatu gryfińskiego Ewa Dudar, radny sejmiku zachodniopomorskiego Artur Nycz oraz przewodniczący cedyńskiej Rady Miejskiej Piotr Głowniak.

Po krótkiej uroczystości, na której obecni byli także wiceburmistrz Cedyni Małgorzata Karwan, sekretarz naszej gminy Anna Witek, skarbnik Magdalena Krupińska oraz urzędnicy gminy, goście i mieszkańcy weszli na wieżę, z której można na powrót podziwiać piękną panoramę cedyńskiego fragmentu pradoliny Odry.

Remont wieży był współfinansowany przez Unię Europejską. Całkowita wartość projektu to 1 275 412,31 zł. Wysokość przyznanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to kwota 956 559,23 zł oraz kwota 127 541,23 zł z budżetu państwa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Wieża widokowa będzie czynna codziennie od godziny 9.00 do godziny 19.00. Wstęp na nią jest bezpłatny.

Celem projektu jest przeciwdziałanie niekorzystnym przemianom demograficznym i społecznym oraz zwiększenie aktywności ekonomicznej i mobilizowanie przedsiębiorczości, w tym w szczególności: zwiększenie atrakcyjności obszaru rewitalizacji, integrację mieszkańców wokół zmian w obszarze rewitalizacji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu i zachowaniom aspołecznym, zwiększenie szans na zatrudnienie w obszarze rewitalizacji, a także lepsze wykorzystanie kulturowego dziedzictwa, zwiększenie ruchu turystycznego, ożywienie gospodarcze. Do niemierzalnych celów projektu zaliczyć można: poprawę estetyki i przestrzeni publicznej, poprawę dostępności przestrzeni publicznej, poprawę bezpieczeństwa danej przestrzeni, przeciwdziałanie dewastacji zabytkowych obiektów, zwiększenie atrakcyjności otoczenia pod względem mieszkaniowym, jak i turystycznym Gminy Cedynia, wzrost zadowolenia społecznego, wzrost atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej Cedyni, stworzenie możliwości wykorzystania potencjału regionu w zakresie turystyki i agroturystyki.

GALERIA NA FACEBOOK-u