II sesja Rady Miejskiej w Cedyni – relacja

29 maja o godzinie 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni odbyła się II sesja Rady Miejskiej w Cedyni.

Na początku spotkania Burmistrz Cedyni Piotr Głowniak wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Cedyni Krzysztofem Nowakiem wręczyli podziękowania sołtysom, którzy ustępowali z funkcji oraz listy gratulacyjne nowo wybranym sołtysom, a także dla Przewodniczącej Zarządu Osiedla Cedynia.

Podczas obrad omawiane były sprawozdania z działalności jednostek budżetowych, tj. Ośrodka Pomocy Społecznej, Muzeum Regionalnego w Cedyni oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Przedyskutowane i wyjaśnione zostały również zmiany w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cedynia.

Radni podjęli uchwałę o wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Cedynia, ustalili wynagrodzenie burmistrzowi Cedyni oraz wysokość diet radnym.

Wszystkie projekty uchwał przygotowane na II sesję Rady Miejskiej w Cedyni zostały przyjęte.

Burmistrz Cedyni zaprosił  mieszkańców na nadchodzące Dni Cedyni 2024, a także na inne zaplanowane  w najbliższym czasie wydarzenia na terenie naszej gminy.

Podziękował również strażakom  jednostek  OSP z terenu Gminy Cedynia za usuwanie skutków  burzy w dniu 27 czerwca br.