Harmonogram i nowe zasady odbioru odpadów wielkogabarytowych

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabrytowych ZGDO 2020

Związek Gmin Dolnej Odry podaje do wiadomości harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych na rok 2020.

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabrytowych ZGDO 2020

NOWE ZASADY ODBIORU GABARYTÓW!

Od 1 stycznia 2020 roku ODPADY WIELKOGABARYTOWE będą odbierane NA ZGŁOSZENIE!

UWAGA !!!

Samochód po odbiór tych odpadów przyjedzie tylko wówczas, gdy właściciel nieruchomości zgłosi – poinformuje Biuro Związku Gmin Dolnej Odry (telefonicznie 91 4615088 lub +48 519096627, mailowo biuro@zgdo.eu lub pocztą tradycyjną), że przy jego nieruchomości będą przygotowane (wystawione) do odbioru.

Odpady wielkogabarytowe do odbioru trzeba zgłosić co najmniej na 7 dni przed terminem wskazanym w harmonogramie!