Harmonogram i nowe zasady odbioru odpadów wielkogabarytowych

Związek Gmin Dolnej Odry podaje do wiadomości harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych na rok 2020.

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabrytowych ZGDO 2020

NOWE ZASADY ODBIORU GABARYTÓW!

Od 1 stycznia 2020 roku ODPADY WIELKOGABARYTOWE będą odbierane NA ZGŁOSZENIE!

UWAGA !!!

Samochód po odbiór tych odpadów przyjedzie tylko wówczas, gdy właściciel nieruchomości zgłosi – poinformuje Biuro Związku Gmin Dolnej Odry (telefonicznie 91 4615088 lub +48 519096627, mailowo biuro@zgdo.eu lub pocztą tradycyjną), że przy jego nieruchomości będą przygotowane (wystawione) do odbioru.

Odpady wielkogabarytowe do odbioru trzeba zgłosić co najmniej na 7 dni przed terminem wskazanym w harmonogramie!