Granty sołeckie 2022 – wyniki

Granty sołeckie cieszą się powodzeniem wśród sołectw. Dwa sołectwa z Gminy Cedynia uzyskały tytuły laureatów. W ramach programu zrealizujemy projekty „Sportowy Czachów” oraz „Orzechów na sportowo”.

Sołectwa otrzymają pomoc finansową w wysokości 15.000 zł na sfinansowanie zgłoszonego do realizacji projektu.

Celem konkursu jest wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnej z inicjatywy sołectw w Województwie Zachodniopomorskim.