Granty PPGR – przekazywanie sprzętu

Już od 24 października w Urzędzie Miejskim w Cedyni trwa przekazywanie sprzętu komputerowego dzieciom zakwalifikowanym do projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, do którego z wnioskiem wystąpił burmistrz Cedyni Adam Zarzycki.
Mieliśmy do rozdania 234 laptopy i 7 tabletów. Większa część wnioskujących już otrzymała swoje laptopy, ale kilkunastu beneficjentów oczekuje jeszcze na swoją kolej.

Rozdawanie laptopów odbywa się sprawnym systemem, bez kolejek i długiego oczekiwania. Każdy, kto zakwalifikował się do programu otrzymuje wiadomość telefoniczną i propozycję dogodnego terminu odebrania laptopa z Urzędu. Podpisywanie umów trwa około 15 minut, ponieważ do wypełnienia są 3 egzemplarze, po jednym dla każdej ze stron.

Pamiętajmy, że przy podpisaniu umowy należy okazać się dowodem osobistym swoim oraz dziecka.
Jeszcze kilka dni i każde dziecko objęte programem otrzyma swój sprzęt komputerowy i będzie mogło w pełni z niego korzystać.