Gminne Biuro Spisowe informuje

W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia (30.09.2021) Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 uprzejmie proszę osoby, które jeszcze nie dokonały samospisu o wywiązanie się z nałożonego przepisami prawa obowiązku. Wywiązanie się z obowiązku spisowego pozwoli na uniknięcie kar finansowych wynikających z przepisów ustawowych.

Na terenie gminy Cedynia pomocą w dokonaniu spisu służą rachmistrzowie spisowi, dostępni pod numerami telefonu: 571 939 730 i 571 939 731. Spisu można dokonać również w Gminnym Biurze Spisowym w Cedyni, tel. 91 4144092, 91 4317826, 914144006

Z poważaniem
Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego
Zbigniew Kwaśniewski