Gmina Cedynia otrzymała dofinansowanie

Gmina Cedynia w wyniku pierwszego naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, otrzymała dofinansowanie w kwocie 6 100 000 zł na zadania:

  • „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 124 w zakresie budowy drogi rowerowej na odcinku od Cedyni do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1394Z” – projekt obejmuje roboty budowlane, roboty wykończeniowe oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, na długości ok. 2990,589 m. Budowa ścieżki rowerowej będzie kolejnym etapem do połączenia ścieżek po stronie polskiej i niemieckiej oraz ze ścieżką Trzcińsko Zdrój – Siekierki (Trasa Pojezierzy Zachodnich nr 20) – 4 750 000,00 zł,
  • „Budowa świetlicy wiejskiej pełniącej funkcje kulturalne w miejscowości Osinów Dolny” – inwestycja obejmuje budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Osinów Dolny, na działce nr 88. Powstanie nowa infrastruktura, umożliwiająca prowadzenie zajęć i wydarzeń promujących kulturę na terenie Gminy Cedynia – 1 350 000,00 zł.
    Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
Foto: ZUW Szczecin