Gmina Cedynia otrzymała dofinansowanie

Gmina Cedynia w wyniku drugiego naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, otrzymała dofinansowanie w kwocie 7 600 000,00 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Cedyni” – inwestycja obejmuje modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne pompy ciepła, wymianę systemu grzewczego, instalacji elektrycznej i oświetlenia, budowę instalacji ogniw fotowoltaicznych oraz modernizację systemu wentylacji w budynku szkolno – przedszkolnym w Cedyni.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.