Gmina Cedynia otrzymała dofinansowanie na budowę Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego

W sobotę (23 października) Cedynię odwiedziła Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg, która na ręce Burmistrza Cedyni Adama Zarzyckiego przekazała symboliczny czek na dofinansowanie budowy i wyposażenia Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Cedyni.

W wydarzeniu wzięli udział: arcybiskup Andrzej Dzięga (metropolita szczecińsko-kamieński) Marek Gróbarczyk (wiceminister infrastruktury), Czesław Hoc (wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia, poseł), Leszek Dobrzyński (poseł), Zbigniew Bogucki (wojewoda zachodniopomorski) oraz Wojciech Konarski (starosta gryfiński) i– których powitał gospodarz gminy Cedynia Adam Zarzycki.

W sposób bardzo szczególny burmistrz powitał rodziców i przedstawicieli rodzin osób z niepełnosprawnościami: Wiem, że przybyliście tu z wielką nadzieją czekając na to, co dzisiaj ogłaszamy, na to nasze wielkie Centrum opiekuńczo-mieszkalne” – powiedział.

Burmistrz w imieniu własnym i społeczności cedyńskiej serdecznie podziękował pani minister Marlenie Maląg za życzliwość i okazaną pomoc w pięknym dziele pomagania osobom, które dotknęła nieuleczalna choroba.

Koszt całej inwestycji, to ok. 4 mln zł, w tym 2.873.351,60 zł – to środki przyznane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pochodzące z Funduszu solidarnościowego. Inwestycja ma być zrealizowana pod koniec 2023 r. W nowym obiekcie mają powstać miejsca dla 20 osób, w tym 16 miejsc pobytu całodobowego i 4 pobytu dziennego.

„To będą miejsca dla osób dorosłych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, gdzie będą mogli spędzać dobrze czas, gdzie rodziny będą mogły czuć przede wszystkim, że te osoby są dobrze zaopiekowane. I to jest model, do którego nasze państwo będzie dążyło” – powiedziała minister Marlena Maląg.

Wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk zaznaczył, że będzie to „najważniejszy dom w gminie”, a inwestycja „ma ogromne znaczenie” dla społeczności lokalnej.

Poseł Leszek Dobrzyński wspominał, ,,że dane mu było pracować w domu pomocy społecznej i zauważa, że z perspektywy czasu zmieniło się podeście do osób niepełnosprawnych to jest jak niebo i zmienia, to jest diametralna zmiana.

Poseł Czesław Hoc podkreślił: ,,Miarą współczesnej cywilizacji jest nasz stosunek do osób niepełnosprawnych, do osób najbardziej potrzebujących i właśnie Gmina Cedynia i nasza działalność daje nam ten wyznacznik, że rzeczywiście to wyzwanie cywilizacyjne podejmujemy.”

„Chcemy się wsłuchiwać szczególnie w głos osób, które są najbardziej potrzebujące, tych, które mają najtrudniej, które mają pod górkę, bo państwo solidarne, państwo odpowiedzialne, odpowiedzialni rządzący muszą przede wszystkim patrzeć na te grupy społeczne, zawodowe, które mają najtrudniej. Wtedy możemy mówić o państwie sprawiedliwym, państwie solidarnym” – powiedział wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. „Tak naprawdę to my jesteśmy szanowni państwo po to, żeby pracować na rzecz mieszkańców. Żadne to nasze wielkie zasługi, tylko krótko mówiąc taki nasz podstawowy elementarny obowiązek” – dodał wojewoda zachodniopomorski kierując podziękowania na ręce burmistrza Cedyni.

Wzruszającym momentem wydarzenia były bardzo emocjonalne podziękowania i wiązanki kwiatów od rodziców osób z niepełnosprawnościami skierowane do pani minister Marleny Maląg, pana burmistrza Adama Zarzyckiego, zastępcy burmistrza pani Małgorzaty Karwan oraz wszystkich osób zaangażowanych w projekt. „Już możemy w końcu spać spokojnie, nie myśleć co się stanie, jak nas zabraknie” – powiedziała jedna z matek.

„Jesteśmy tutaj z księżmi, bo dzieje się coś bardzo dobrego. Ziemia cedyńska przez Pana Boga jest pięknie wyrzeźbiona i wszystkim się kojarzy z historyczną bitwą, której 1050. rocznicę będziemy obchodzić w 2022 r. Dzisiejsze wydarzenie można postrzegać jako bitwę o polski dom, o rodzinę, o każdego człowieka, o każde serce” – powiedział arcybiskup Andrzej Dzięga.

GALERIA