Gazyfikacja Cedyni

Szanowni Państwo, osoby zainteresowane przyłączeniem się do planowanej sieci gazowej proszone są o wypełnienie oraz dostarczenie do tutejszego Urzędu Miejskiego w Cedyni (pokój nr 4) wniosku opracowanego przez firmę Blue Expert LNG Sp. z o.o., o określenie warunków przyłączenia dla Podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci gazowej Blue Ekspert LNG Sp. z o.o. przewidującego odbiór paliwa gazowego do 110 kWh/h ( załącznika nr 1) lub powyżej 110 kWh/h ( załącznik nr 2).

Jednocześnie informuję, że złożone wcześniej przez Państwa ankiety nie są wystarczające, aby uznać Państwa chęć przyłączenia do sieci gazowej.

Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela kierownik Referatu Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Funduszy- Marta Waszak, tel. 914317808