Enea – maksymalne ceny energii

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie Ustawy z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku prosimy o zapoznanie się z materiałem dostępnym na stronie:
enea.pl/maksymalne-ceny-energii

Ustawa gwarantuje ceny maksymalne na 2023 rok dla odbiorców uprawnionych, między innymi mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24, 974 i 1570), producentów rolnych, jednostek samorządu terytorialnego lub podmiotów świadczących na rzecz tych jednostek usługi oraz innych podmiotów wskazanych w Ustawie.

Jeżeli jesteście Państwo odbiorcą uprawnionym i chcecie skorzystać z ceny maksymalnej to należy do 30 listopada 2022 r. złożyć Oświadczenie, którego wzór dostępny jest pod powyższym adresem.