Dzień Strażaka

Druhny i Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Cedynia. Z okazji „Dnia Strażaka”, w imieniu całej społeczności gminy Cedynia, pragniemy złożyć Druhnom i Druhom gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, podziękowania za ofiarność i trud ponoszony w wypełnianiu swoich obowiązków.

Dziękujemy za to, że zawsze jesteście gotowi do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi i za Wasze zaangażowanie w funkcjonowanie jednostek oraz życie lokalnej społeczności. Życzymy Wam bezpiecznej służby, zdrowia, spełnienia zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym oraz zawsze szczęśliwych powrotów z akcji ratowniczo-gaśniczych. Jednocześnie życzymy niewyczerpanej siły, mnóstwa wytrwałości i wyrozumiałości bliskich.

Niech podejmowane działania i służba drugiemu człowiekowi będą zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania, a patron strażaków – święty Florian – niech otacza Was i Wasze rodziny codzienną opieką.

Z wyrazami szacunku i uznania

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cedyni
Piotr Głowniak

Burmistrz Cedyni
Adam Zarzycki