Dowozy do punktu szczepień w Gminie Cedynia

Dowóz do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w Gminie Cedynia zorganizowany jest dla osób niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami, osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień w tym osób powyżej 70 roku życia. Transport będzie możliwy również dla osób mających trudności z dotarciem do punktu szczepień.

Punkt szczepień: Przychodnia „Hipokrates” w Cedyni.

Informacja i zgłoszenia, od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 15:00 pod numerem telefonu tel. 91 4 647 956 (po godzinie 15-stej – tel. 500 411 601).