Dotacje na zabytki 2024

Drodzy Mieszkańcy Gminy Cedynia informujemy, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji w roku 2024 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

https://kultura.wzp.pl/index.php/mecenat/konkursy/ochrona-zabytkow

Podstawą udziału jest złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Witkac.pl.

W tym celu należy założyć konto lub zalogować się na Platformie Witkac.pl – www.witkac.pl

Nabór wniosków trwa do dnia 13 lutego 2024 r. do godz. 23:59:59

Zadanie musi zostać zrealizowane do 30 listopada 2024 r.

Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel.: 91 4807250 lub adresem: akalkowska@wzp.pl