Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego

Zawiadamia się, że została wydana decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 58/2020 z 15.05.2020 r. znak AP-1.7840.1.65-3.2020.GZ w sprawie pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa infrastruktury postojowo-cumowniczej na Odrze dolnej i granicznej oraz nowe oznakowanie szlaku żeglugowego w km 663,1 rzeki Odry”, na działce nr 2/1 i nr 1, obręb Osinów Dolny, gmina Cedynia, powiat gryfiński.