Darmowa pomoc prawna w 2021 r .w powiecie gryfińskim

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów
odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność
gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Jaką pomoc możesz otrzymać?
informację jaka jest twoja sytuacja prawna oraz jakie są twoje prawa i obowiązki;
informację jak można rozwiązać twój problem;
pomoc przy sporządzeniu projektu pisma, wniosku o zwolnienie od kosztów
sądowych lub wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu;
pomoc przy sporządzeniu planu działania (np. spłaty zobowiązań) oraz w jego
realizacji;
darmową mediację (np. w sytuacji konfliktu z sąsiadem).

Jak skorzystać?
Aby skorzystać z porady prawnej, należy się zarejestrować na wizytę pod numerem telefonu
91 351 6788 lub 91 404 5000 wew. 213 albo poprzez adres e-mail:
darmowapomoc@gryfino.powiat.pl. W czasie epidemii pomoc udzielana jest
telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Szczegółowe informacje

Foto: https://pixabay.com/pl/photos/m%C5%82otek-ksi%C4%85%C5%BCki-prawa-s%C4%85d-prawnik-719066/