Cedynia patrzy w przyszłość

W kończącym się okresie programowania Funduszy Europejskich na lata 2014-2020, Gmina Cedynia z sukcesem pozyskiwała dofinansowanie na zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dzięki pozyskanym środkom finansowym zrealizowane zostały następujące zadania :

1.„Poprawa infrastruktury Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cedyni, etap I – Budowa wiaty przebieralni i zaplecza socjalnego dla ratownika oraz remont ogrodzenia” Całkowita wartość projektu – 122 966,69 zł Wartość dofinansowania 67 194,00 zł

2.„Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Cedyni Całkowita wartość projektu: 51 522,45 zł Wnioskowana kwota pomocy: 32 440,00 zł

3. „Budowa ul. Willowej w Cedyni” Całkowita wartość projektu: 1 353 851,53 zł, Wnioskowana kwota pomocy: 861 455,00 zł