Budowa trasy rowerowej Radostów- Żelichów

Dziś, 16 lutego 2021 r. został podpisany LIST INTENCYJNY dotyczący realizacji działań zmierzających do budowy tras rowerowych na terenie gminy Cedynia. Na dokumencie podpisy złożyli – z ramienia Województwa Marszałek Olgierd Geblewicz i Wicemarszałek Tomasz Sobieraj, w obecności Wicestarosty Ewy Dudar, a z ramienia Gminy Burmistrz Cedyni Adam Zarzycki.

W tym celu Województwo zrealizuje budowę drogi rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 125 na odcinku Radostów – Golice. Województwo w roku 2021 zleci wykonanie dokumentacji projektowej dla odcinka 2,261 km. Środki na realizację dokumentacji zostaną zabezpieczone w budżecie województwa.

Gmina Cedynia zrealizuje budowę drogi rowerowej na odcinku drogi gminnej wewnętrznej o numerach ewidencyjnych- 286 obręb Golice i nr. -16 obręb Żelichów oraz dostosuje nawierzchnię drogi gminnej Golice- Żelichów do potrzeb ruchu rowerowego. W tym celu Gmina w roku 2021 zleci wykonanie dokumentacji projektowej dla odcinka 1,3 km. Środki na realizację dokumentacji zostaną zabezpieczone w budżecie gminy.

Gmina Cedynia staje się rowerowym liderem w województwie. Po otwarciu niezwykle popularnej trasy Trzcińsko Zdrój – Siekierki pojawiło się na naszych terenach wielu turystów na dwóch kółkach. Niedługo ruszą prace na odcinku Cedynia – Osinów Dolny, a w maju otwarta zostanie polska część przeprawy przez Odrę (Niemcy obiecują ukończenie swojego mostu do końca tego roku). Powstanie ścieżki Żelichów – Radostów (która będzie przedłużeniem istniejącej Radostów – Cedynia) zamknie turystyczną pętlę, którą będzie można zwiedzić niezwykle atrakcyjne przyrodniczo, historycznie i widokowo tereny.