Budowa świetlicy w Osinowie Dolnym

Osinów Dolny jest jedną z dwóch miejscowości, w której do tej pory nie było świetlicy. Jednym z założeń obecnej kadencji burmistrza Adama Zarzyckiego była budowa nowoczesnych i funkcjonalnych świetlic, z których będą mogli korzystać nie tylko mieszkańcy danej miejscowości, ale również goście z całej gminy i spoza niej. Przez wiele lat, dzięki staraniom burmistrza, w minionych kadencjach prowadzone były remonty w istniejących świetlicach na terenie gminy Cedynia oraz budowane były nowe w tych miejscowościach, w których świetlic jeszcze nie było.

Bardzo ważne jest to, aby w każdej wsi w naszej gminie istniało miejsce przeznaczone do organizowania życia kulturalnego i rozrywkowego lokalnych społeczności.

Zadanie pod nazwą „Budowa świetlicy wiejskiej pełniącej funkcje kulturalne w miejscowości Osinów Dolny” o wartości 1 433 301,36 zł realizowane jest przy dofinansowaniu w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Realizację inwestycji prowadzi firma P.W. KRONEX Krzysztof Krupski.

Obecnie trwają prace wykończeniowe w budynku i w jego otoczeniu.