Budowa świetlicy socjoterapeutycznej w Siekierkach

Obecnie trwają prace wykończeniowe przy budowie świetlicy wiejskiej w Siekierkach. Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa budynku świetlicy socjoterapeutycznej w Siekierkach” jest w całości finansowane ze środków gminy Cedynia – z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Cedynia. Wartość inwestycji to 1 098 250,30 zł. Roboty budowlane prowadzi firma „DUO” Grzegorz Walkiewicz.

Budowa świetlicy wiejskiej w Siekierkach była dla burmistrza Adama Zarzyckiego sztandarowym zadaniem do wykonania dla tej wsi. Przez lata, z inicjatywy tego burmistrza, sukcesywnie budowane były świetlice wiejskie w miejscowościach, w których była taka potrzeba, a istniejące już budynki świetlic były remontowane po to, by można było w bezpieczny sposób z nich korzystać.

Nowo wybudowana świetlica w Siekierkach da mieszkańcom Siekierek nowe możliwości i perspektywy do organizowania różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych, imprez cyklicznych czy też zwykłych codziennych spotkań.