Bezpłatne spotkanie informacyjne

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach wraz z Wydziałem Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące aplikowania o fundusze europejskie w ramach Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji.

Szkolenie prowadzone przez zewnętrznego trenera, eksperta ds. wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Dowiesz się, jakie warunki należy spełnić oraz jak złożyć wniosek o dofinansowanie projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:
55% wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw,
45% wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

O dofinansowanie mogą się ubiegać projekty obejmujące inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzące do:
• budowy/rozbudowy przedsiębiorstwa,
• wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu,
• zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
• zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

Termin: 7 października w godzinach 10.30 – 13.30
Miejsce: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach ul. Lipiańska 4, Pyrzyce

Chcesz wiedzieć więcej?
Szczegóły, w tym formularz zgłoszeniowy na szkolenie znajdziesz na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego.