BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo, zapraszamy do wypełnienia ankiety o miejscu, w którym żyjecie: usługach publicznych i potrzebach mieszkańców gmin leżących na obszarze Partnerstwa „Partnerstwo Powiatu Gryfińskiego”, który obejmuje gminy: Banie, Cedynia, Chojna, Mieszkowice, Moryń i Widuchowa.

Centrum Wsparcia Doradczego

Wasze opinie będą wykorzystane przy planowaniu przez samorządy kierunków rozwoju. Pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb mieszkańców, szczególnie w zakresie usług publicznych. Wasze gminy przygotowują obecnie wspólną strategię rozwoju obszaru Partnerstwa. Wierzymy, że jej realizacja przyczyni się do poprawy warunków życia, powstrzymania emigracji młodych osób i zachęci do wiązania życiowych planów właśnie z tym miejscem.

Ankieta jest anonimowa. Wyniki, po opracowaniu, będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu.

LINK DO ANKIETY – https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vrzqjrjlv7czj7gz8vervlrc

Dziękujemy za poświęcony czas i udzielenie przemyślanych odpowiedzi.

W imieniu Rady Partnerstwa – Związek Miast Polskich

Ankietę można pobrać także w formacie PDF, wydrukować, wypełnić i przekazać do Urzędu Miejskiego w Cedyni, pokój nr 10.

Ankieta PDF:

Obowiązek informacyjny RODO: