20 lat minęło jak jeden dzień…

To, że czas pędzi jak szalony, na pewno każdy z nas zauważył już dawno. My – pracownicy Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu również. Bowiem właśnie dziś świętujemy 20. rocznicę powstania naszej instytucji. Przez 20 lat istnienia COKiSu mogliśmy poznać wielu wartościowych ludzi, którzy przez te lata pracowali na rzecz gminy Cedynia. Mogliśmy uczestniczyć w wielu ważnych wydarzeniach, a także sami większość z nich organizować. Praca w kulturze i na rzecz rozwoju kulturalno-sportowego społeczeństwa nie jest łatwa, ale obowiązki wykonywane z pasją i zaangażowaniem zawsze przynoszą nam ogrom satysfakcji.

Dyrektor Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu Małgorzata Karwan z całego serca dziękuje wszystkim pracownikom – byłym i obecnym, za ich oddanie i poświęcenie na rzecz pracy dla mieszkańców gminy Cedynia. Każdy z Państwa zostawił po sobie niezmazywalny ślad w postaci mnóstwa wspomnień.

Szczególne podziękowania należą się przede wszystkim burmistrzowi Cedyni panu Adamowi Zarzyckiemu. To z jego inicjatywy 20 lat temu został utworzony COKiS i to On zawsze najbardziej wspiera i motywuje do działania.

Wyróżnić i podziękować chcemy również:

– Radnym Rady Miejskiej w Cedyni,

– Sołtysom i Radom Sołeckim,

– Stowarzyszeniom z terenu gminy Cedynia i spoza niej,

– Kołom Gospodyń Wiejskich

– przedsiębiorcom z terenu naszej gminy oraz z gmin ościennych,

– szkołom z gminy Cedynia, dyrektorom, gronom pedagogicznym

– dzieciom i młodzieży aktywnie uczestniczących we wszelkiego rodzaju wydarzeniach,

– księżom na czele z księdzem kanonikiem dziekanem Michałem Kostrzewą

– Ośrodkowi Zdrowia w Cedyni,

– wszystkim sponsorom i darczyńcom, którzy przez te lata wspierali i wspierają działania COKiSu,

– wszystkim inicjatorom i pomysłodawcom różnych imprez organizowanych przez COKiS.

Dziękujemy Państwu za to, że nigdy nie odmawiacie pomocy i mocno angażujecie się w promocję gminy Cedynia i tworzenie wydarzeń kulturalno-sportowych na jej terenie.

28. lutego 2003 roku. Tak niedawno, a jednak już 20 lat temu…

Życzymy sobie kolejnych wielu lat istnienia i następnych pięknych jubileuszy.

Czym jest kultura – jest wyrazem człowieka. Człowiek ją tworzy i człowiek przez nią tworzy siebie. Powstaje ona na służbie wspólnego dobra i staje się podstawowym dobrem ludzkich wspólnot.

GALERIA