1% podatku zostaw w swoim regionie!

Ruszyła kolejna, 17. edycja akcji 1% dla organizacji pożytku publicznego z terenu Pomorza Zachodniego. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego zachęca podatników do wsparcia organizacji pożytku publicznego z naszego regionu. Celem akcji jest upowszechnienie wśród mieszkańców Pomorza Zachodniego wiedzy na temat możliwości przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz zachodniopomorskich OPP i tym samym zwiększenie szans na to, by jak najwięcej środków pochodzących z 1 % zatrzymać w naszym województwie.

Na Pomorzu Zachodnim zarejestrowanych jest ponad 300 organizacji uprawnionych do  otrzymywania 1% podatku, a więc posiadających status organizacji pożytku publicznego (OPP). Takie organizacje między innymi wspierają osoby chore, z niepełnosprawnością lub w trudnej sytuacji życiowej, pomagają też ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych oraz zajmują się działalnością charytatywną. Dbają również o środowisko, chronią konsumentów, a także wspomagają rozwój gospodarki, edukacji, oświaty i kultury. Dzięki przekazaniu 1% swojego podatku, w prosty i wygodny sposób można pomóc organizacji pożytku publicznego, która pomaga innym.

Poniżej dostępny jest wykaz zachodniopomorskich OPP. Wykaz ten został przygotowany w oparciu o dane udostępnione przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego według stanu na dzień 14 stycznia 2020 r.

Więcej informacji:  http://www.wws.wzp.pl/organizacje-pozarzadowe/1-wspierajmy-pomorze-zachodnie/