Szukaj

Rozpoczęcie konsultacji społecznych

Na podstawie art. 28 ust. 3, 4, 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.1)), zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.2)) publikujemy obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 25 lipca 2017 r.

Ogłoszenie o naborze ZGDO

Ogłoszenie o naborze ZGDO

Przewodniczący Zarządu Związku ogłosił nabór na wolne stanowisko pracy w biurze Związku Gmin Dolnej Odry: podinspektor w biurze Związku Gmin Dolnej  Odry w Chojnie.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Ankietyzacja

Gmina Cedynia przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Przygotowanie dokumentu pozwoli zaplanować działania na najbliższe lata na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza w naszej gminie. Zapraszamy mieszkańców i przedsiębiorców do wypełnienia ankiety inwentaryzującej emisję.

Brak przydatności wody do spożycia z wodociągu Bielinek

Brak przydatności wody do spożycia z wodociągu Bielinek

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Burmistrz Cedyni informuje o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Bielinek, gm. Cedynia, pow. gryfiński zaopatrującego  ok. 203 mieszkańców miejscowości: Bielinek.

SPOŁECZNICY w gminie Cedynia

W dniu 03 lipca 2017 r. upłynął II termin naboru wniosków do „Programu SPOŁECZNIK – zachodniopomorski system wspierania inicjatyw oddolnych” realizowanego przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na mocy umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.

„Człowiek dowodem zmiany” - relacja

„Człowiek dowodem zmiany” - relacja

W ramach konsultacji społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia na lata 2017-2023, w środę 19 lipca w hotelu „Piast” w Cedyni odbyły się warsztaty konsultacyjne pt. „Człowiek dowodem zmiany”.

Sołtys Roku 2017 – czas start!

Sołtys Roku 2017 – czas start!

Mieszkańcy terenów wiejskich mogą docenić działalność wybranego przez siebie zachodniopomorskiego sołtysa i zgłosić go do plebiscytu „Sołtys Roku 2017”. Kto zwycięży? Wszystko w rękach mieszkańców regionu. Organizatorami plebiscytu są Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz Głos Dziennik Pomorza.

Dzień Lubiechowa Górnego

Dzień Lubiechowa Górnego

29 lipca 2017 r. na boisku sportowym w Lubiechowie Górnym odbędzie się DZIEŃ LUBIECHOWA GÓRNEGO.

Bezpłatne usługi opiekuńcze w woj. zachodniopomorskim

Oferujemy bezpłatne usługi opiekuńcze. Bezpłatny wynajem sprzętu rehabilitacyjnego. Zgłoś się do Nas! Pomożemy Tobie, w opiece nad osobą niesamodzielną.

Fundacja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego w ramach projektu ”Bezpłatne usługi opiekuńcze w woj. zachodniopomorskim” oferuje wsparcie dla osób niesamodzielnych z terenu woj. zachodniopomorskiego. Projekt jest współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówPodatki i opłaty lokalneDokumenty strategiczneGmina CedyniaDni CedyniGalerie i multimedia

Na skróty

Cedyński Ośrodek KulturySołectwa Gminy CedyniaStowarzyszeniaMuzeum Regionalne w CedyniPlacówki oświatyParafie 

O Cedyni

Bitwa pod CedyniąRejon Pamięci NarodowejSzlak CysterskiCedynia na okrągłoCedyński Park KrajobrazowyMapa Gminy