Zamówienia publiczne

Aktualnie prowadzone zamówienia publiczne w Gminie Cedynia:

Przygotowanie i dostarczanie posiłków (usługa cateringowa) dla mieszkańców Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w Cedyni

Wykonanie pozwolenia na budowę oraz I etap remontu zabytkowego kościoła filialnego pw. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w Żelichowie, gmina Cedynia

Remont dachu nawy głównej zabytkowego kościoła filialnego pw. św. Jakuba w Golicach, gmina Cedynia

Remont elewacji północnej i południowej nawy głównej kościoła filialnego pw. pw. Matki Boskiej Królowej Polski w miejscowości Piasek, gmina Cedynia