Zamówienia publiczne

Aktualnie prowadzone zamówienia publiczne w Gminie Cedynia:

Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę, dla zadania inwestycyjnego pn. : Remont budynku Przychodni Zdrowia w miejscowości Cedynia

BUDOWA LOKALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBIECHÓW GÓRNY w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Dostawa quada z przyczepką do transportu poszkodowanych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Osinowie Dolnym

Wymiana stolarki okiennej poszycia dachowego oraz ścian szczytowych budynku Urzędu Miejskiego w Cedyni- II

Dostawa drona z kamerą termowizyjną dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Osinowie Dolnym