Zamówienia publiczne

Aktualnie prowadzone zamówienia publiczne w Gminie Cedynia:

Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego pn.: „Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Cedyni”

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Łukowice

Przebudowa boiska do piłki plażowej wraz z rozbiórką i budową nowego ogrodzenia działki na terenie Ośrodka Rekreacyjno- Sportowego w Cedyni

Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Cedyni, część 1