Zamówienia publiczne

Aktualnie prowadzone zamówienia publiczne w Gminie Cedynia:

REMONT POMNIKA „POLSKIEGO ZWYCIĘSTWA NAD ODRĄ” WRAZ Z JEGO OTOCZENIEM

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU CYFROWA GMINA – „WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM – GRANTY PPGR” – IV

Opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej, branżowej związanej z wykonaniem przyłącza wodociągowego -rewitalizacja miejsca wokół Pomnika „Polskiego Zwycięstwa nad Odrą”

Opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej, branżowej związanej z wykonaniem przyłącza elektrycznego doziemnego-rewitalizacja miejsca wokół Pomnika „Polskiego Zwycięstwa nad Odrą”

ZAKUP I MONTAŻ CENTRALI WENTYLACYJNEJ Z REKUPERACJĄ DOT. SAL DYDAKTYCZNYCH I KORYTARZA Qw-2090m3/h, Qn-2120 m3/h, W RAMACH INWESTYCJI „ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIASKU” – 3

Dostawa średniego uterenowionego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czachowie