Zamówienia publiczne

Aktualnie prowadzone zamówienia publiczne w Gminie Cedynia:

Usługi transportowe w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Cedynia do szkół i placówek w roku szkolnym 2023/2024

MODERNIZACJA DRÓG W GMINIE CEDYNIA

REMONT POMNIKA „POLSKIEGO ZWYCIĘSTWA NAD ODRĄ” Z JEGO OTOCZENIEM W REJONIE PAMIĘCI NARODOWEJ – II ETAP PRAC

Burmistrz Gminy Cedynia ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż niżej opisanego pojazdu STAR