Szukaj

Wyniki konkursu plastycznego na logo

Konkurs plastyczny na logo Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia został realizowany jest w ramach projektu pn. „Partycypacyjne opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia – Rewitalizacja centrum miasta”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014- 2020.

„Kwiatami Cedynię upiększamy”

„Kwiatami Cedynię upiększamy”

Burmistrz Cedyni ogłasza drugą edycję konkursu pt. „Kwiatami Cedynię upiększamy” na najładniejszy ogródek przydomowy, balkon i posesję o nagrodę Przewodniczącego Rady Miejskiej w Cedyni.

Spacer studyjny z przewodnikiem

Spacer studyjny z przewodnikiem po proponowanym obszarze rewitalizacji oraz wspólna dyskusja

W ramach partycypacyjnego opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia 12 maja 2017 r. zorganizowano spacer studyjny. Przewodnikiem po proponowanym obszarze rewitalizacji, który zapoznał nas z historią Cedyni, jej walorami turystycznymi i przyrodniczymi był prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Cedyńskiej Andrzej Kordylasiński.

Spotkanie informacyjne i spacer studyjny

Spotkanie informacyjne i spacer studyjny

Informujemy, że w dniu 12 maja 2017 roku w ramach projektu pn. „Partycypacyjne opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia – Rewitalizacja centrum miasta” odbędą się:

Otwarte spotkanie dla mieszkańców

Otwarte spotkanie dla mieszkańców- 12 maja 2017 r.

12 maja 2017 r. był dniem intensywnym w wydarzenia związane z partycypacyjnym opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia.

Termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, iż termin na złożenie wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2017 mija 15 maja 2017r. Jednocześnie ARiMR informuje, iż nie jest planowane wydłużenie terminu na składanie wniosków o przyznanie płatności w roku 2017.

Wsparcie z Funduszy Europejskich

Wsparcie z Funduszy Europejskich

W  dniu 18 maja 2017 r. zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu w zakresie wsparcia projektów dotyczących modernizacji wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

Pamięć i szacunek dla bohaterów

Cmentarz w Starych Łysogórkach

"Ojczyzna to ziemia i groby. Narody, które tracą pamięć – giną". Dla mieszkańców gminy Cedynia słowa Stanisława Witkiewicza są na pewno tak samo ważne jak dla Jana Pawła II , który przytoczył je w przemówieniu do mieszkańców Pomorza Zachodniego na Jasnej Górze w czerwcu 1983 roku.

Spotkanie w Golicach w sprawie rozbudowy kopalni SKSM w stronę wsi

Informujemy, że w dniu 22 maja 2017 r. o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej w Golicach odbędzie się spotkanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Golice E”, gmina Cedynia.

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówPodatki i opłaty lokalneDokumenty strategiczneGmina CedyniaDni CedyniGalerie i multimedia

Na skróty

Cedyński Ośrodek KulturySołectwa Gminy CedyniaStowarzyszeniaMuzeum Regionalne w CedyniPlacówki oświatyParafie 

O Cedyni

Bitwa pod CedyniąRejon Pamięci NarodowejSzlak CysterskiCedynia na okrągłoCedyński Park KrajobrazowyMapa Gminy