Zostań wolontariuszem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!

Ruszyły przygotowania do 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, pod hasłem Chcemy wygrać z sepsą! Finał dla wszystkich – małych i dużych!

Finał odbędzie się w niedzielę 29 stycznia 2023 r. na placu Wolności w Cedyni.

Tysiące wolontariuszy WOŚP 29 stycznia 2023 roku wyjdzie na ulice nie tylko polskich miast, ale także zagra w kilkudziesięciu krajach na świecie. Przez 31 lat działalności Fundacja WOŚP zakupiła sprzęt medyczny wydając ponad miliard złotych zebrany w corocznych Finałach.

Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna, podczas której wszystkie zebrane środki przekazujemy dla przeżycia chorego, u którego wystąpiła sepsa. Kluczowe jest jak najszybsze rozpoznanie i włączenie właściwego leczenia – optymalnie w ciągu pierwszej godziny. Z badań wynika, że każde opóźnienie rozpoznania sepsy i podania skutecznego antybiotyku o godzinę zwiększa ryzyko zgonu o 8 proc.

Chcesz pomóc? Zgłoś się do Sztabu w Cedyni i zostań wolontariuszem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!

Zapisy wolontariuszy: przyjmowane są w Cedyńskim Ośrodku Kultury i Sportu
Od 6 Grudnia (w godzinach od 9.00 – 17.00)
Kontakt telefoniczny z szefem sztabu: 669332045
Uwaga: w wolontariacie mogą uczestniczyć osoby dorosłe lub osoby pod opieką pełnoletniego ilość miejsc ograniczona.
Przy zapisach wymagane jest: – dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, pesel, nr telefonu wolontariusza
(Oświadczenia Wolontariusza będą dostępne w COKiS)

Sukces Orkiestry jest sukcesem wszystkich, także Twoim! Bądź z nami 29 stycznia 2023 r.!

Z poważeniem
Szef Sztabu #5608
Mateusz Dominiak

Fundacja WOŚP zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

1) administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą przy
ul. Dominikańskiej 19c w Warszawie 02-738; tel.: 22 852 32 14;
2) wszelkie dodatkowe pytania dotyczące ochrony danych osobowych w Fundacji WOŚP prosimy kierować na adres mailowy ochronadanych@wosp.org.pl, lub tradycyjny ul. Dominikańskiej 19c w Warszawie 02-738, ewentualnie telefonicznie na numer 22 852 32 14;
3) Twoje dane przetwarzamy:
a. na podstawie zgody, w przypadku kiedy zapiszesz się do newsletteru (RODO Art. 6 ust 1 pkt. a),
b. w celu spełnienia Twojej prośby uczestnictwa w Finale WOŚP jako wolontariusz (RODO Art. 6 ust 1 pkt. b),
c. w celu wypełnienia obowiązków prawnych związanych rozliczeniem zbiórki publicznej (RODO Art. 6 ust 1 pkt. c),
d. w celu ochrony ewentualnych roszczeń zawiązanych z organizacją i rozliczeniem zbiórki (RODO Art. 6 ust 1 pkt. f);
4) odbiorcą Twoich danych osobowych będą podwykonawcy Fundacji WOŚP w zakresie świadczonych przez nich usług w tym IT, kurierskich, pocztowych, prawnych, hostingu poczty, zgodnie z podpisanymi umowami. Nie mają oni prawa korzystać z Twoich danych w swoich celach;
5) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
6) Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez nas przez czas określony przepisami prawa związanymi z celami przetwarzania danych, jednak nie dłużej niż 6 lat od końca roku w którym nastąpiło rozliczenie zbiórki, lub do odwołania zgody, jeśli dane były zebrane na jej podstawie;
7) posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem chyba, że istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności;
8) masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani w formie profilowania.