„Zielone do góry”

Ochotnicza Straż Pożarna w Lubiechowie Górnym wraz z grupą nieformalną, w ramach Programu Społecznik na lata 2019-2021 – Program Marszałkowski, pozyskała środki finansowe w wysokości 4000,00 zł na realizację zadania pn. „Zielone do góry”.

Zapraszamy chętnych do uczestnictwa w projekcie. 

#PomorzeZachodnie
#Społecznik
#ProgramSpołecznik
#KARR