„Ziarnko do ziarnka i zbierze się miarka”

Szanowni Państwo, w nawiązaniu do nieprawdziwych informacji jakie ukazały się na portalu społecznościowym, które dotyczyły pozyskiwania funduszy przez gminę z tzw. małych projektów wyjaśniamy co następuje.

Gmina Cedynia nie tylko korzysta z programów o jakich mowa w anonimowym poście, ale pozyskuje środki z  dużo większej ilości programów. Przytoczymy Państwu tylko przykłady, ponieważ tych małych projektów rzeczywiście piszemy dużo, są to pieniądze skierowane na szkoły, biblioteki, kulturę, OSP, Stowarzyszenia, ale również i bezpośrednio na Gminę.

Bardzo ściśle współpracujemy z Urzędem Marszałkowskim, skąd otrzymujemy m.in. fundusze na program pt. „Poprawa infrastruktury sportowej”. Z tego programu została wybudowana bieżnia – 210 tys. zł, wyciszenie sali gimnastycznej I etap 30 tys. zł, w dniu wczorajszym  tj. 4.04.2024 r. została podpisana umowa na II etap wyciszenia sali na kwotę  40 tys. zł. Do tych środków oczywiście musimy dołożyć wkład własny.

Otrzymaliśmy także fundusze na projekt pt. „Laboratorium przyszłości”. Szkoła w Piasku otrzymała 30 tys. zł, a Szkoła w Cedyni 70 tys. zł. Również z projektu została doposażona kuchnia szkolna w kwocie 75 tys. zł.  Został napisany z sukcesem wniosek do PEFRONU, kupiliśmy nowy samochód za 177 tys. zł na dowozy osób z niepełnosprawnościami, a w szczególności dzieci.  Otrzymaliśmy 119 tys. z programu od Nadleśnictwa na altanę przy Orliku w Cedyni. Na plac zabaw przy szkole w Cedyni z DIROW 123 tys. zł. Takich przykładów mamy jeszcze bardzo dużo. W tej chwili złożony został projekt na tzw.  SCHODOŁAZ – niezbędny dla osób z niepełnosprawnościami, będzie to zakup dla szkoły w  Cedyni.

W ubiegłym roku złożyliśmy wniosek na „Posiłek w szkole i w domu”. Z braku kilku punktów wniosek nie przeszedł, ale w roku bieżącym składamy poprawiony ponownie na kwotę 100 tys. zł, czyli dofinansowanie 80 tys. zł  i udział gminy 20 tys. zł. Mamy nadzieję, że tym razem środki otrzymamy.

Pani w poście pisze o programie „Aktywna tablica”. Otóż w obu naszych szkołach realizowany był projekt, z którego zakupiliśmy sprzęt za setki tysięcy złotych, właśnie między innymi aktywne tablice szkolne. Na chwilę obecną żadna ze szkół  nie potrzebuje takiego sprzętu. Szkoły zostały doposażone w komputery, były dwie edycje programów, z których zakupiono odpowiednią ilość sprzętu komputerowego.

Jak napisała Pani dyrektor Szkoły w Cedyni,  środki  które szkoła pozyskuje z różnych źródeł i projektów wystarczają do zakupu w każdym roku nowych zbiorów książek. Biblioteka szkolna posiada bogaty ich zasób, dostosowany do wieku i zainteresowań czytelników zarówno tych w wieku przedszkolnym, jak i dorosłych.

Bardzo duże środki finansowe pozyskiwane są przez COKiS. Od roku 2019 do 2023 środków finansowych ośrodek kultury pozyskał 812 236,08 zł, między innymi z  INTERREGU, Fundacji KGHM oraz dotacji z Lasów Państwowych.

Warto również nadmienić, że 7 projektów, każdy po 25 tys. zł zrealizowanych zostało z Fundacji „Pod Aniołem” przy współpracy z OWES-em . Z tych środków został między innymi zakupiony dla MDP tor przeszkód, stroje dla Czciborzan oraz sprzęt muzyczny.

A więc jak Państwo widzicie Gmina na czele z Panem Burmistrzem Adamem Zarzyckim dba o każdą  dziedzinę życia i pozyskiwanie środków z różnych źródeł.

Uprzejmie prosimy o niepublikowanie niesprawdzonych informacji, które są rozpowszechniane, takie mamy wrażenie, na okoliczność zbliżających się wyborów. Prosimy również o kontaktowanie się z pracownikami Urzędu, którzy przekażą rzetelne informacje. Nadmieniamy, że są to tylko pojedyncze przykłady pozyskiwanych środków finansowych przez gminę z tzw. projektów miękkich.