Zgłaszanie szkód związanych z suszą

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach przekazuje informacje dotyczące postępu prac nad zmianą sposobu szacowania strat spowodowanych suszą.

Szczegóły: https://zodr.pl/index.php?site=ekonomia&dzial=1

Publiczna aplikacja – szacowanie suszy – https://www.gov.pl/web/rolnictwo/publiczna-aplikacja–szacowanie-suszy