ZGDO ogłasza konkurs

Mamy przyjemność ogłosić konkurs na opracowanie projektu postaci –  „Maskotki Związku Gmin Dolnej Odry”

Konkurs jest organizowany przez Związek Gmin Dolnej Odry,  z siedzibą w Chojnie, ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursie. Konkurs polega na opracowaniu projektu maskotki, która będzie reprezentować i promować działalność organizatora.

Projekty należy dostarczyć do siedziby organizatora osobiście lub drogą pocztową. Prace konkursowe muszą spełniać określone wymagania, opis maskotki – nadanie jej nazwy/imienia oraz oryginalność projektu.

Prace konkursowe będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez organizatora, a wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych.

Autor indywidualny zwycięskiego projektu otrzyma nagrodę.

Nagrodę w postaci Eko upominków otrzymają również pozostali uczestnicy, biorący udział w konkursie.

Szkoły, z których wpłynie największa ilość prac konkursowych zostaną wyróżnione i otrzymają atrakcyjną nagrodę specjalną!

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i opracowania projektu, który zostanie doceniony przez organizatora oraz stanie się symbolem naszej działalności.

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa o godzinie 15.15 w dniu 28 kwietnia 2023 roku.

Regulamin konkursu oraz dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej organizatora www.zgdo.eu

ZGDO ogłasza konkurs