Zawiadomienie Burmistrza Cedyni z dnia 4 lipca 2019 r.

Na podstawie § 23 Statutu Sołectwa Orzechów i Zarządzenia Burmistrza Nr 94/2019 z dnia 4 lipca 2019 r. zwołuję Zebranie Wiejskie w Sołectwie Orzechów na dzień 12 lipca 2019 r. o godzinie 19:00 w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej, które odbędą się w świetlicy wiejskiej.

W przypadku braku wymaganej frekwencji drugi termin zebrania odbędzie się w tym samym dniu o godzinie 19:30. Zebranie otworzy radny Rady Miejskiej w Cedyni Stanisław Martyka.

Porządek Zebrania Wiejskiego:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Stwierdzenie kworum
 3. Wybory Sołtysa:
  a) powołanie komisji skrutacyjnej,
  b) przyjęcie zgłoszenia kandydatów na Sołtysa,
  c) przeprowadzenie głosowania,
  d) ustalenie wyników głosowania i wyborów,
  e) ogłoszenie wyników wyborów,
  f) sporządzenie protokołu głosowania.
 4. Wybory Rady Sołeckiej:
  a) powołanie komisji skrutacyjnej,
  b) przyjęcie zgłoszenia kandydatów,
  c) przeprowadzenie głosowania,
  d) ustalenie wyników głosowania i wyborów,
  e) ogłoszenie wyników wyborów,
  f) sporządzenie protokołu głosowania.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zamknięcie zebrania.

BURMISTRZ CEDYNI
ADAM ZARZYCKI

Źródło foto: https://pixabay.com/pl/photos/lista-kontrolna-sprawd%C5%BA-lista-2077020/