Zaświadczenia na zakup węgla

Szanowni Państwo, prosimy osoby zapisane jeszcze na 2022 rok na zakup preferencyjny węgla, aby do dnia 30.12.2022r. odebrały zaświadczenie z OPS w Cedyni.