Zarządzenie Dyrektora Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu

Zarządzenie nr 4/2022 Dyrektora Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu z dnia 20.01.2022 roku w sprawie zawieszenia zajęć w świetlicach w czasie pandemii koronowirusa. Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 194) w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dz. U. z 2020 r. poz. 1931), zarządzam co następuję:

§1
Zostaną zawieszone wszystkie zajęcia z instruktorami oraz odwołane zostaną zaplanowane imprezy, spotkania od dnia 20.01.2022 r. do 28.02.2022 r.

§2
Zajęcia w świetlicach wiejskich, świetlicy osiedlowej, świetlicy „Tęcza”, zostają zawieszone od 20.01.2022 r. do 28.02.2022 r.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do 20.01.2022 r. z możliwością przedłużenia w zależności od sytuacji epidemicznej.

Cedynia, Dnia 20.01.2022 r.