Zapytanie ofertowe

Gmina Cedynia zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie procedury monitorowania i oceny realizacji celów określonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Cedynia na lata 2017- 2023, za okres 2017-2019.

Oferty prosimy składać do 12 lutego 2020 roku na adres: info@cedynia.pl

Procedurę należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi oraz zapisami Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia. Uchwałę można znaleźć pod adresem: http://bip.cedynia.pl/Article/get/id,21988.html.

Wszelkie pytania w przedmiotowych zakresie proszę kierować do pracownika tutejszego Urzędu Miejskiego pod nr tel.(091) 4317826.

Foto: https://pixabay.com/pl/photos/uzgadnianie-r%C4%99ka-nadaj-biznesu-2056023/