Zapytanie ofertowe – Dni Cedyni 2023

Gmina Cedynia oraz Muzeum Regionalne w Cedyni zwracają się z zapytaniem do grup rekonstrukcyjnych, specjalizujących się w okresie średniowiecza o inscenizację bitwy pod Cedynią wraz ze stoiskami rzemiosł dawnych. Zapewniamy: wyżywienie, drewno do ogniska, świeżą wodę, toalety. Miejsce u podnóża góry Czcibora dla stoisk i rekonstruktorów gratis.

Wydarzenie odbywa się w weekend 24 i 25 czerwca 2023 pod górą Czcibora.

Opis przedmiotu zamówienia (zlecenia) zakupu usługi.

Lp.Nazwa zadaniailośćdata
1.Stoiska rzemiosł dawnych.10 stoisk.25 czerwca
2.Turniej rycerski.2 turnieje25 czerwca
3.Konkurs w kategorii na strój z epoki.2 konkursy25 czerwca
4.Noc kupały/Postrzyżyny1 wydarzenie24 czerwca
5.Swaćba1 wydarzenie24 czerwca
6.Inscenizacja bitwy pod Cedynią1 wydarzenie25 czerwca

Proszę o odpowiedź zwrotną w terminie do dnia 07.04.2023 r. pocztą tradycyjną:
Plac Wolności 4/Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia

elektroniczną na adres e-mail: muzeum@cedynia.pl/cedynia@cedynia.pl
lub dostarczyć bezpośrednio do Muzeum/Urzędu gminy Cedynia.

ISTOTNE UWAGI

W odpowiedzi na ww. zapytanie proszę o podanie: oferowanej kwoty brutto osobno dla każdej pozycji ujętej w zapytaniu, w tym proszę podać  imię i nazwisko osoby udzielającej informacji.

W przypadku braku możliwości realizacji zlecenia/usługi/zakupu (terminy – itp.) proszę o uwzględnienie tego w odpowiedzi.

Wybrani do realizacji zlecenia/zamówienia Zleceniobiorcy – zostaną poinformowani telefonicznie w terminie do dnia 14.04.2022 r.

Z poważaniem

Michał Potapiński

p.o. dyrektora Muzeum Regionalnego w Cedyni