Zaproszenie na spotkanie

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na spotkanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w dniu 22 lutego 2024r. (czwartek) w godzinach od 16:30 do 17:30 w świetlicy socjoterapeutycznej w Siekierkach.

Przewodnicząca Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Cedyni
Joanna Grzeszczak