Zaproszenie do udziału w badaniu

Gmina Cedynia zaprasza wszystkich chętnych mieszkańców, którzy w swoich gospodarstwach domowych posiadają kompostowniki do wzięcia bezpośredniego udziału w rocznym badaniu, zaczynając od stycznia 2024 r., polegającym na określeniu ilości wytwarzanych bioodpadów komunalnych poddawanych recyklingowi „u źródła”.

Przedsięwzięcie o nazwie „Bioodpady komunalne posegregowane i poddawane recyklingowi u źródła w Polsce” realizuje Instytut Ochrony Środowiska- Państwowy Instytut Badawczy.  Badanie polega na wyznaczeniu wskaźników kompostowania przydomowego umożliwiającego oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi u źródła (przekazanie do przydomowego kompostownika) w poszczególnych gminach.

Zapisów można dokonać w Urzędzie Miejskim w Cedyni, Plac Wolności 1, Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Funduszy, pokój nr 8 lub przez adres e-mail: info@cedynia.pl do dnia 15 grudnia 2023 r.