Zachodniopomorski Program Monitorowania i Prewencji Epidemii Coronawirusa

Burmistrz Cedyni zaprasza do udziału w „Zachodniopomorskim Programie Monitorowania i Prewencji Epidemii Coronawirusa SARS-CoV-2 i Choroby COVID-19”. Program ma na celu identyfikację osób po kontakcie z wirusem SARS CoV-2 odpowiedzialnego za chorobę COVID-19 oraz weryfikację aktywności tego zakażenia metodą molekularną.

Badanie odbędzie się w poniedziałek 22 marca 2021 r. od godz. 16:30 w biurze Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu, ul. Plac Wolności 4.

Warunkiem do jego przystąpienia jest wpisanie się na listę i wypełnienie ankiety.

Rubrykę z pomiarem temperatury ciała ankietowanego należy zostawić niewypełnioną. Temperatura zostanie zmierzona i wpisana przed badaniem. Wypełnioną ankietę należy wziąć ze sobą na badanie. Ankiety będą także dostępne na miejscu badania, jednak wcześniejsze ich wypełnienie, skróci czas oczekiwania, zapobiegnie tworzeniu się kolejek. Ankieta dostępna do pobrania poniżej.

Osoby chętne do udziału w badaniu proszone są o zgłoszenia tel. 91 4144 131 podając swoje dane: imię, nazwisko, adres, pesel i numer telefonu, najpóźniej do 19 marca 2021 r. do godz. 13:30.

Ważne! Do badania mogą przystąpić tylko osoby, które wcześniej zgłosiły swoje uczestnictwo. Nie ma możliwości zapisu w dzień badania.

Po zadeklarowaniu chęci udziału w badaniu obecność jest obowiązkowa.

Osoba zgłaszająca się na badanie nie może mieć objawów takich jak: kaszel, gorączka, duszność czy brak węchu i smaku.

Badanie odbędzie się 22 marca 2021 r. od godziny 16:30 w Biurze COKIS, Plac Wolności 4, 74-520 Cedynia.

Kto może wziąć udział w badaniu?

KOBIETY w wieku od 18 do 59 lat (decyduje rok urodzenia)

MĘŻCZYŹNI w wieku od 18 do 64 lat (decyduje rok urodzenia), którzy ze względu na wykonywanie codziennych obowiązków zawodowych w kraju i zagranicą.