XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Cedyni – relacja

Dzisiaj, tj. 04.11. odbyło się XXXVIII posiedzenie Rady Miejskiej w Cedyni. Była to kolejna sesja nadzwyczajna, zwołana w sprawie zmian w budżecie Gminy Cedynia na 2022 rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cedynia na lata 2022-2035 oraz zmiany w uchwale dotyczącej podatków (po wyborach na sołtysa w Starej Rudnicy).

Podczas sesji głos zabrała Monika Rogowska, radna pełniąca również funkcję sołtysa Czachowa. Podziękowała władzom gminy za wkład finansowy oraz pomoc w realizacji przedsięwzięcia, jakim było zakup wozu bojowego dla OSP Czachów. Przekazanie nowego wozu odbędzie się 11. listopada podczas uroczystości obchodów Święta Niepodległości w Cedyni, na które serdecznie zaprosił Przewodniczący RM Piotr Głowniak oraz dyrektor COKiS Małgorzata Karwan.