XXXVII sesja Rady Miejskiej w Cedyni – relacja

27 października odbyła się XXXVII sesja Rady Miejskiej (nadzwyczajna). Sesja dotyczyła zmian w budżecie gminy Cedynia oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2035. Projekty uchwał zostały przyjęte przez radnych.

Ważnym punktem spotkania była informacja dotycząca podpisania porozumienia między gminą Cedynia a gminą Chojna w sprawie sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw z naszej gminy. Zgodnie z ustawą maksymalna cena sprzedaży dla mieszkańców przez gminę to 2000 zł.

Odbiór węgla będzie odbywał się z punktu selektywnego na terenie gminy Chojna, w miejscowości Kaliska – na dawnym składowisku odpadów. Transport węgla we własnym zakresie lub odpłatnie zorganizowany przez gminę Chojna. Koszty transportu zostaną podane do wiadomości mieszkańców po ustaleniu z gminą Chojna.