XXXVI sesja Rady Miejskiej w Cedyni – relacja

W piątek, 30. września odbyło się XXXVI posiedzenie Rady Miejskiej w Cedyni. Na sesji zostały zaprezentowane dwie uchwały, dotyczące zmian w budżecie Gminy Cedynia na 2022 rok oraz projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2035.

Podczas sesji podejmowane były różne ważne tematy. Jednym z nich jest temat dożywiania dzieci w Szkole Podstawowej w Piasku. Burmistrz przedstawił zebranym zasady dożywiania, poinformował o pozytywnych opiniach Sanepidu i wyraził nadzieję, że dzieci uczęszczające do szkoły w Piasku w najbliższym czasie otrzymają dwudaniowy obiad, który będą mogły spożyć na terenie placówki.

W ostatnich dniach odbyło się również spotkanie z wykonawcą robót budowlanych szkoły w Piasku, panem Nazimkiem. Spotkanie zaowocowało deklaracją ze strony wykonawcy o zakończeniu prac remontowych w ciągu 5 miesięcy wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu.

XXXVI sesja Rady Miejskiej w Cedyni - relacja
XXXVI sesja Rady Miejskiej w Cedyni - relacja