XXXIX sesja Rady Miejskiej w Cedyni – relacja

W środę 23. listopada 2022 roku odbyła się XXXIX sesja Rady Miejskiej w Cedyni. W porządku obrad znalazło się wiele punktów, dotyczących licznych projektów uchwał.

Jednak tematem, który zdominował XXXIX sesję Cedyńskiej Rady Miejskiej, był projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uznania za rezerwat przyrody obszaru obejmującego tereny użytku ekologicznego Kostrzyneckie Rozlewisko. W tej sprawie na sesję przybył p.o. Zastępcy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Regionalny Konserwator Przyrody Pan Marcin Siedlecki wraz z lokalnymi ekologami. Głównym argumentem, mającym na celu usprawiedliwienie pomysłu powołania do życia rezerwatu Kostrzyneckie Rozlewisko, jest brak dostatecznie skutecznej ochrony jaką daje obecny użytek ekologiczny. Jednak należy pamiętać, że ewentualna zmiana rangi formy ochrony przyrody wiąże się z licznymi obostrzeniami, zakazami i utrudnieniami dla mieszkańców naszej gminy. Swoje stanowisko w tej spawie zajęli Radni, którzy sprzeciwili się pomysłowi utworzenia rezerwatu. Argumentowali swoje obawy, co do zasadności kroków podejmowanych przez RDOŚ, wykazując że utworzenie rezerwatu jest bezzasadne i w wielu przypadkach będzie utrudniało, codzienne życie lokalnej społeczności. Jeden z radnych podając przykład z własnego podwórka, wskazał że mieszkając blisko obszaru chronionego, nie może korzystać z pobliskiego lasu – rezerwatu przyrody, chociażby w tak prozaicznej sprawie jak zbieranie grzybów. Pan Burmistrz Adam Zarzycki zadeklarował, że w zaistniałej sytuacji będzie kierował się wyłącznie dobrem mieszkańców gminy Cedynia. Rada Miejska przyjęła uchwały w sprawie następujących podatków: od środków transportowych, od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów.